CEDRIC KOPPERS
Cedric Koppers is een architect en designer gepassioneerd door natuurlijke pure materialen,
verbindingen en combinaties. Steeds geprikkeld door kleine details, vakmanschap, oude
technieken en bestaande elementen. Hij houdt ervan om te werken op verschillende schaalniveaus.
Als architect om een sfeervolle tijdloos ontwerp te creëren. Als designer om objecten met
respect voor materialen en technieken te maken.

Ieder project is uniek en wordt gecreëerd a.d.h.v. een specifieke setting, gebruik en
programma. Het is de bedoeling om een eindresultaat te creëren dat bruikbaar is voor vele
generaties met de de mogelijkheid om te groeien en evolueren.
Cedric Koppers is an a rchitect and designer passionated by natural pure materials and
combinations. Constantly driven by his curiosity, stimulated by small details, craftsmanship,
old techniques and existing elements. He enjoys to work on different scale levels.
As an architect to create an attractive timeless design, as a designer to create objects
respecting materials and techniques.

Each project is unique. It is treated and shaped in its specific setting, use and programme.
Creating a long lasting result that is made to be useful for many generations with the
opportunity to grow.